HE
EN

הטמעת חדשנות טכנופדגוגית במערכת החינוך העירונית

מיקרוסופט, משרד החינוך והרשויות המקומיות משתפים פעולה בהטמעת חדשנות טכנופדגוגית במערכת החינוך העירונית. במסגרת שיתוף הפעולה חוברים שלושת הגופים בהובלת הרשות המקומית להפעלת תכנית מובנית, הכוללת בין היתר:

- הנגשת ה-Office 365 לכל מורי ותלמידי העיר.

- במסגרת ההטבה זכאים המורים והתלמידים להתקין בבית , ללא עלות, את יישומי ה- Office על חמישה מכשירים שונים! - מגוון פעילויות להעצמה והדרכה של מורים מובילים בעיר

- שיתוף בתכנית מיקרוסופט העולמית למורים במסגרת Microsoft Educator Community, כולל הסמכות פורמליות

- טיפוח בתי ספר נבחרים מתקדמים טכנולוגית, במסגרת התוכנית Microsoft Showcase School

- סיוע והצעת חומרים להפצת הטבת ה-Office זאת תכנית העצמת מערכת החינוך העירונית המאפשרת לעירייה להשפיע   באופן ישיר על מערכת החינוך העירונית לעבר הקידמה וחדשנות!

ניהול

הטמעת חדשנות טכנופדגוגית במערכת החינוך העירונית

תוכנות ה-Office 365 לכל מורי ותלמידי העיר - חינם, על חמישה מכשירים שונים!

למידע נוסף

כלי הוראה מודרניים

האם כלים של אתמול עדיין אפקטיביים ומעוררים סקרנות טבעית של הסטודנטים? האם זה אינטראקטיבי ומעסיק את כל הכיתה בו זמנית?

מה יעזור למורה בעידן הדיגיטלי? ואיך להתגבר על האתגר של מידע בכמויות?

למידע נוסף

הלימודים המרתקים!

לימוד ביסודו זה תהליך מעניין! זה מסקרן את המוח, חושף לידע חדש, מעצים את הסטודנטים עם כל מידע נוסף. וכל עידן מביא אתו שיטות לימוד חדשות - מה שעבד בתקופה אחרי המהפכה התעשייתית לא בהכרח מתאים לעידן הדיגיטלי...

למידע נוסף

Copyright © 2017 Managesoft Partners. All Rights Reserved