HE
EN

ניהול בתי ספר

הטמעת חדשנות טכנופדגוגית במערכת החינוך העירונית

מיקרוסופט, משרד החינוך והרשויות המקומיות משתפים פעולה בהטמעת חדשנות טכנופדגוגית במערכת החינוך העירונית.

במסגרת שיתוף הפעולה חוברים שלושת הגופים בהובלת הרשות המקומית להפעלת תכנית מובנית, הכוללת בין היתר:

  • הנגשת ה-Office 365 לכל מורי ותלמידי העיר - במסגרת ההטבה זכאים המורים והתלמידים להתקין בבית , ללא עלות, את יישומי ה- Office על חמישה מכשירים שונים!
  • מגוון פעילויות להעצמה והדרכה של מורים מובילים בעיר
  • שיתוף בתכנית מיקרוסופט העולמית למורים במסגרת Microsoft Educator Community, כולל הסמכות פורמליות
  • טיפוח בתי ספר נבחרים מתקדמים טכנולוגית, במסגרת התוכנית Microsoft Showcase School
  • סיוע והצעת חומרים להפצת הטבת ה-Office

זאת תכנית העצמת מערכת החינוך העירונית המאפשרת לעירייה להשפיע באופן ישיר על מערכת החינוך העירונית לעבר הקידמה וחדשנות!

ניהול

ניהול ביה"ס חכם ומאובטח

מנהלה, מורים ואנשי חינוך, ילדים והורים - איך ליצור שיתוף חכם ביניהם?

למידע נוסף

מנהלה

מנהלה חכמה בעידן הדיגיטלי

למידע נוסף

Copyright © 2017 Managesoft Partners. All Rights Reserved