HE
EN

להשתמש בספר דיגיטלי אחד לשיפור אפקטיביות של ביה"ס

OneNote

ספר דיגיטלי אחד

האם ספר אחד יכול להכיל גם מקום אישי לכל אחד במנהלה, גם מקום לספריה משותפת וגם שת"פ בצוות?

למידע נוסף

אופיס 365

עם אופיס 365 זה יותר קל מתמיד לעבוד עם האפליקציות הקבועות שלכם באופן מתמשך - התחלת מסמך או גיליון בבית, המשכת בדפדפן בבית מלון, וסיימת בנייד בנמל תעופה! שיתפת לפני המראה עם מנהל שווק וקיבלת ממנה אישור והערות בגוף המסמך מיד ל אחרי הנחיתה שהכל בטיפול!

הפתרון המלא עם בינה מובנית, הכולל אופיס 365,חלונות 10 וחבילת אבטחה & ניידות לעבודה ממכשירים ניידים - מעצים עובדים תוך הגברת יצירתיות ומתן חופש עבודה מכל מקום, לא רק ממשרד, בצורה מאובטחת!

למידע נוסף

Copyright © 2017 Managesoft Partners. All Rights Reserved