HE
EN

לעיריות, מועצות ורשויות מקומיות 

כל העננים הם יפים, אך לא כולם שווים... כשזה מגיע למוסדות ממשלתיים, אבטחה והתאמה לתקן לא ניתנים למו"מ. בעידן המודרני שלנו הצורך באבטחת סייבר "עולה לשמיים" 

ניהול תוכן אדמיניסטרטיבי אונליין

ממשלה בכושר - אזרחים מרוצים

בעידן המידע אזרחים יודעים לאבחן מהר האם העירייה שלהם פועלת ביעילות . הם מבינים למשל, שאם יש לרשות המקומית פורטל של שירות עצמי עם אפשרות לנהל חלק גדול מפעילות האדמיניסטרטיבית ותהליכי עבודה אוטומטיים, זה הרי אומר שתקציב הרשות אינו מנופח וחיסכון בריא הוא בסדר עדיפויות של ראש העיר. ותושב מודאג מאוד מעריך, כאשר מטפלים בפנייתו מהר, עם הודעות על סטטוס הפנייה לאורך כל הדרך של טיפול בבעיה.

כשאתם מתחברים לאתר העירייה אונליין ויש מידע ומדיה נגישים לתושבים וקלים לאיתור, כגון טפסים מקוונים, הפניות לאנשי הציבור, תמונות מאירוע העירוני האחרון, ראשי פרקים של דיון המועצה הבא או החלטות לגבי אתר הבנייה בשכונה מסוימת, אז נהיה ברור שזאת הרשות עם הפנים לעתיד ומנהלה משתמשת בתהליכי עבודה מתקדמים.

למידע נוסף

ניהול

ניהול משאבים כולל

ניהול משאבים כולל כחלק אינטגרלי של שאר המערכות, עם כל הטרנסאקציות הכספיות מתנקזות למערכת כספית אחת

למידע נוסף

אבטחת מידע

מובטחת אך לא מאובטחת?

הרבה תוכנות מעולות פותחו בארבעים שנה מבראשית של הייטק, ששימשו לאנושות נאמנות עד כאן. אז אם כבר הסתובבנו 40 שנה במדבר של תכנות ואוטומציה, למה לפתח משהו חדש? הרי אנו כבר בארץ המובטחת... האמת היא, שיש הרבה סיבות לכך, אך מבחינת מוסד ממשלתי הסיבה המכריעה היא - אבטחת מידע בעידן הסייבר וערך רב שמידע ציבורי ופרטי מהווה, והשלכות של זה...

למידע נוסף

Copyright © 2017 Managesoft Partners. All Rights Reserved