HE
EN

ממשלה רזה

בעידן המידע אזרחים  יודעים לאבחן מהר האם העירייה שלהם פועלת ביעילות . הם מבינים למשל, שאם יש לרשות המקומית פורטל של שירות עצמי עם אפשרות לנהל חלק גדול מפעילות האדמיניסטרטיבית ותהליכי עבודה אוטומטיים, זה הרי אומר שתקציב הרשות אינו מנופח וחיסכון בריא הוא בסדר עדיפויות של ראש העיר. ותושב מודאג מאוד מעריך, כאשר מטפלים בפנייתו מהר, עם הודעות על סטטוס הפנייה לאורך כל הדרך של טיפול בבעיה. 
כשאתם מתחברים לאתר העירייה אונליין ויש מידע ומדיה נגישים  לתושבים וקלים לאיתור, כגון טפסים מקוונים, הפניות לאנשי הציבור, תמונות מאירוע העירוני האחרון, ראשי פרקים של דיון המועצה הבא  או החלטות לגבי אתר הבנייה בשכונה מסוימת, אז נהיה ברור שזאת הרשות עם הפנים לעתיד ומנהלה משתמשת בתהליכי עבודה מתקדמים. 

פורטל תושבים

Smart-City

לפי סקרים מיקרוסופט נבחרה להיות ספק הכי אמין לפתרונות של 'עיר חכמה'

למידע נוסף

אתרים וניהול מידע ארגוני

האינטראנט הנייד וחכם

 שתפו ונהלו את התוכן, ידע, חדשות או אפליקציות בצוות, מחלקה או סניף, עם קביעת לו"ז משותף, משימות ועוד

למידע נוסף

Copyright © 2017 Managesoft Partners. All Rights Reserved