HE
EN

מעורבות אזרחית

כולם מעריכים כשעבודה זורמת ואין ביורוקרטיה - תושבים אוהבים את זה, מפקחים וטכנאים אוהבים, פקידי העירייה גם, וכמובן ראש העיר, כי הכל עובד כמו שעון, חלק וללא חיכוך מיותר. תושבת מודאגת מדווחת מהנייד שלה, כי יש חור בכביש ליד הבית. הפניה מתקבלת במערכת ופקידת פניות ציבור מאשרת קבלת הודעה, עם פרטים אישיים ומיקום באופן אוטומטי, ובאותו שלב פותחת קריאה למפקח. הוא יוצא למקום ומאשר את התקלה מהנייד שלו, עם תמונה דיגיטלית. הקריאה עוברת הלאה למשרד חיצוני של עבודות כביש. שם מקבלים את הקריאה עם כל הפרטים ופותחים משימה עם לו"ז שאושר ע"י העירייה. התושבת מקבלת הודעת SMS עם תודה על האכפתיות וזמן משוער לטיפול בתקלה. הטכנאי בשטח בודק את הלו"ז שלו ונוסע בשעה שנקבעה למקום. אחרי התיקון הוא מעדכן את פרטי הטיפול ותמונת מצב ומשנה סטטוס הפנייה לתוקן. גם פקידת העירייה וגם התושבת מקבלות אוטומטית הודעת סיום הטיפול. כולם עושים את תפקידם, עבודה זורמת וכולם מרוצים.

מעורבות אזרחית

פורטל קהילתי

עם צמצום המשאבים והציפיות הגדולות של הציבור לשקיפות מידע ופתרונות מתקדמים, הצורך במעורבות אזרחית הוא חיוני. רשויות מקומיות רבות בוחנות לעומק איך אפשר להתקדם טכנולוגית ללא השקעה גדולה מראש וגם לגייס את כוח המתנדבים האדיר הזה ולעשות שימוש בפורטל אזרחי.

 

למידע נוסף

שירותי שטח

שירותי שטח

שירותי שטח מרחיבים את אפשרויות הדיינמיקס 365 לשירות מלא בבית הלקוח, כולל ניהול אתרי התקנה, נכסים\מוצר עם אחריות, הזמנות עבודה, תחזוקה מונעת, קביעת לו"ז לטכנאים וניהול משאבים ומלאי.

למידע נוסף

Copyright © 2017 Managesoft Partners. All Rights Reserved