HE
EN

ניהול מסמכים וארכיון

שתפו ונהלו את התוכן, ידע, חדשות או אפליקציות בצוות, מחלקה או סניף, עם קביעת לו"ז משותף, משימות ועוד

שיתוף מידע ארגוני

אתרים של מידע ארגוני

הארגון שלכם גדל מחוץ לקירות המשרד ואיתו הצורך לארגן ולשתף מידע פנימי אחרת?
הוקם פרויקט חדש עם צוות עובדים וגם מפקח מבחוץ וקבלני משנה או מומחים חיצוניים?
יש לכם תהליכים מורכבים של איסוף מידע, אישורים מגורמים שונים, קבלת החלטות וביצוע סדרת פעולות על סמך זה? רוצים להפטר משליחת מיילים סטנדרטיים להנהלה ועובדים בצורה ידנית, ולקבל התרעות בנייד באירועים מסוימים?
נדרשת האוטומציה ביצירת משימות?

למידע נוסף

המשרד הדיגיטלי

המשרד הדיגיטלי

נמאס לעקוב אחרי השתלשלות המיילים? מי שלח מה ומתי, ולמי צריך לענות קודם? הייתם רוצים לשפר את דרכי התקשורת בצוות ולייעל שיתוף מידע ושת"פ, במשרד או מחוץ לו? המשרד הדיגיטלי מעצים את הארגון שלכם במתן פתרונות לתקשורת יעילה ותוצאתית מכל מקום ומכל מכשיר, בצורה מאובטחת ומאפשרת להיות נייד

למידע נוסף

Copyright © 2017 Managesoft Partners. All Rights Reserved