HE
EN

ניהול כספים, משאבים, פרויקטים

ניהול משאבים

ניהול משאבי אנוש, ציוד וכספים

איך לנהל את כל המשאבים של עירייה במערכת אחת?

למידע נוסף

מתן שירותים

שירות ציבורי מתקדם של רשות מקומית

עיר חכמה מאמצת אסטרטגיות מתקדמות במתן שירותים ציבוריים.  הרבה ערים חכמות בעולם בונים מודלים ניהוליים חדשים, המבוססים על שירותי ענן וניידות מאובטחת כדי לתת שירות ציבורי איכותי ומהיר יותר, ללא בזבוז משאבים וזמן.

למידע נוסף

Copyright © 2017 Managesoft Partners. All Rights Reserved