HE
EN

אבטחת מידע של מיקרוסופט

אם יש תחום אחד שלא ניתן לפשרות כשזה מגיע למוסד ממשלתי - זה אבטחת מידע. במיקרוסופט מבינים את זה ושנים של מחקר ופיתוח יצרו פתרונות אבטחה כוללת, שעונים על התקנים המחמירים ביותר בתחום זה ומסכלים סיכוני אבטחה בענן. האבטחה במוצרים ובשירותים של Microsoft מוטמעים בהם מן היסוד. כך מיקרוסופט מספקת פלטפורמה מקיפה, גמישה וזריזה המשפרת את ההגנה על נקודות הקצה שלך, מזהה איומים ביתר מהירות ומגיבה להפרות אבטחה בארגונים הגדולים ביותר.

בעולם הסייבר קיימות מספר איומים שעלולים לסכן את המערכת שלך:

 • גניבת זהויות
 • פריצה לאפליקציות ונתונים
 • שימוש לרעה במכשירים ניידים של הארגון
 • השתלטות על התשתית הארגונית בענן

ולכל אחד מהאיומים הנ"ל מיקרוסופט פיתחה מענה משוכלל, שעומדות בתקני אבטחה עולמיות.

מניעה של גניבת זהויות
 1. הוספה לסיסמאות שכבות נוספות של אבטחת אימות
 2. איתור אימותים לא שגרתיים - זיהוי סימנים להפרות בשלב מוקדם כדי לקבל הודעות יזומות על התנהגות חשודה.
 3. תגובה אוטומטית להפרות אבטחה - העלה אוטומטית של דרישות הגישה וספק גישה מותנית המבוססת על סיכונים.

 

אבטחת אפליקציות ונתונים
 1. הגנה על נתונים ארגוניים - הוספת ניהול הרשאות והצפנת מידע, זיהוי אפליקציות לא מאושרות, וסיכול ניסיונות דיוג מידע (fishing).
 2. זהה גישה לא מורשית - קבלת הודעות לגבי כל ניסיון לגשת לנתונים ללא רשות, חריגות ואיומים אחרים על אבטחת הנתונים.
 3. תגובה מבוססת מדיניות - חסימת אפליקציות חשודות, ביטול גישה לא מורשית ומחיקת נתונים ממכשירים מרחוק

 

הרחבת שליטה במכשירים
 1. הגנה על מכשירים באמצעות הצפנה - ניהול מכשירי החברה והמכשירים האישיים כדי להצפין נתונים ולהבטיח תאימות.
 2. איתור פעילות לא שגרתית - זיהוי באופן אוטומטי נקודות קצה שאבטחתן מוטלת בספק או נקודות קצה שנחשפו לסכנה.
 3. חסימת מכשירים במהירות - סגירה או מחיקת נתונים של מכשירים במידה וקיים חשד כי נחשפו לסכנה

 
הגנה על התשתית
 1. הגנה על שרתים ועומסי עבודה - ניטור מעמיק של תקינות אבטחת הרשת על מנת לאכוף מדיניות ניהול תשתיות הארגון בענן.
 2. איתור חריגות מהפעילות יום- יומית - זיהוי חריגות וחשיפה לסיכון בשלב מוקדם באמצעות ניתוח מגמות והתנהגות
 3. הגנה ובקרה חדישים - פריסת בקרות אבטחה חדישות והתחקה במהירות אחר תקיפות זדוניות ישירות אל המקור

 

Copyright © 2017 Managesoft Partners. All Rights Reserved