HE
EN

המפעל של עתיד

טכנולוגיות תעשייתיות ומערכות מידע לעולם לא באו יחד בצורה כל כך הדוקה, וזה מביא הזדמנויות אדירות ליצרנים שמסתכלים קדימה. כאשר כל משאבי ייצור - אנשים, מוצרים וציוד מחוברים יחד למערכת מידע אחת ומפיקים נתונים הניתנים לניתוח בזמן אמת, זה מאפשר השגת תובנות עמוקות לייעול תהליכי ייצור, הפצה ושירות. יותר מזה, ניתוח הנתונים האלה יכול לגלות אפיקי רווח חדשים הבאים ממתן שירות ללקוחות שקונים מוצרי החברה.

התובנות האלה מחוללות   למהפכה של ממש ומשנות את תמונת המצב וסטטוס קוו בענף התעשייתי, מסייעות ליצרנים לזהות את הייחודיות שלהם ומצביעות למקומות שיפור ואופטימיזציה של תהליכים. בסופו של דבר, למידה עמוקה של תהליכי ייצור משיגים לבעלי העסקים את היתרון התחרותי שאין לאחרים.

אדמיניסטרציה

המשרד הדיגיטלי שלך

שתפו ונהלו את התוכן, ידע, חדשות או אפליקציות בצוות, מחלקה או סניף, עם קביעת לו"ז משותף, משימות ועוד

למידע נוסף

ניהול כולל

ניהול המפעל בעידן הדיגיטלי

טכנולוגיות תעשייתיות ומערכות מידע לעולם לא באו יחד בצורה כל כך הדוקה, וזה מביא הזדמנויות אדירות ליצרנים שמסתכלים קדימה

למידע נוסף

ניטור

ניטור מרכזי של ציוד ונכסים מרוחקים

חבר את חיישנים, מכשירים וציוד לניטור מרכזי מרחוק

למידע נוסף

Copyright © 2017 Managesoft Partners. All Rights Reserved