HE
EN

האינטראנט הנייד וחכם שלכם

הסביבה שלנו נעשית יותר דינאמית ואנו חייבים להסתגל למצב ולהתאים את ניהול העסק לשקף את העובדה. באם מנהל הייצור חייב לגשת למערכת מהטאבלט שלו ברצפת יצור, או מנהל המחסן לתת אישור למסירת הסחורה כאשר הוא בארוחת הצהרים שלו במסעדה, SharePoint עוזר לנו לפרוץ את גבולות המשרד הפיזי ולהיות יעילים בכל מקום ובכל השעה הנדרשת.

SharePoint מעצימה אנשי צוות להיות יותר פרודוקטיביים ולעבוד עם שיתוף הפעולה המירבי, ללא אילוצים שהגבילו אותנו בעבר.

 

אתרים פנים-ארגוניים

השיתוף החכם בצוות, מחלקה או אזור, פשוט ויעיל

שיתוף מסמכים, מדיה, חדשות אירגוניות, לוחות שנה ומשימות, ושיתוף הפעולה בצוותים, בצורה מאובטחת ומכל מקום ומכשיר. תעצבו את האתרים בהתאם לצורך ותבנו תזרימי עבודה שתואמים את התהליכים הפנימיים של העסק, ללא כתיבת קוד. שתפו מידע שנדרש עם קבלני משנה וצד ג' ללא חשיפת מידע פנים-ארגוני. תתאמו משימות ולו"ז בלוחות שנה משותפים למחלקה או אזור, הפיצו חדשות ברשת חברתי ארגוני ושתפו פעולה בצורה שלא הייתה אפשרית בעבר.

למידע נוסף

המשרד הדיגיטלי

הארכיון המרכזי הדיגיטלי

בעידן הדיגיטלי אין טעם להמשיך את המסורת של ניהול התהליכים בצורה ידנית. המערכת הממוחשבת יודעת לעשות את זה יותר טוב מאיתנו...

 

למידע נוסף

Copyright © 2017 Managesoft Partners. All Rights Reserved