HE
EN

ניהול כולל

טכנולוגיות תעשייתיות ומערכות מידע לעולם לא באו יחד בצורה כל כך הדוקה, וזה מביא הזדמנויות אדירות ליצרנים שמסתכלים קדימה. כאשר כל משאבי ייצור - אנשים, חו"ג, קבלני משנה וציוד מחוברים יחד למערכת מידע אחת ומפיקים נתונים הניתנים לניתוח בזמן אמת, זה מאפשר השגת תובנות עמוקות לייעול תהליכי ייצור, הפצה ושירות. יותר מזה, ניתוח הנתונים האלה יכול לגלות אפיקי רווח חדשים הבאים ממתן שירות ללקוחות שקונים מוצרי החברה.

התובנות האלה מחוללות   למהפכה של ממש ומשנות את תמונת המצב וסטטוס קוו בענף התעשייתי, מסייעות ליצרנים לזהות את הייחודיות שלהם ומצביעות למקומות שיפור ואופטימיזציה של תהליכים. בסופו של דבר, למידה עמוקה של תהליכי ייצור משיגים לבעלי העסקים את היתרון התחרותי שאין לאחרים.

CRM

מה זה CRM היום?

במובן הקלסי ניהול קשרי לקוחות

(Customer Relationship Management) זוהי מערכת העוסקת בשווק, מכירות ושירות לקוחות ובניתוח של צורכי הלקוח באמצעות כלים שונים. מערכת CRM משלבת כאחד פעולות שיווק ללקוחות חדשים וטיפוח קהל הלקוחות הקיים.  

מערכת קשרי לקוחות מודרנית זה הרבה יותר!

למידע נוסף

ERP

ניהול משאבים כולל

Dynamics 365 משנה את הקונספט המסורתי של ERP ומציעה מערכת אחת ,חכמה ואינטגרטיבית , שמחברת בין אנשים ותהליכים ומאפשרת גדילת עסק תוך ניהול פרודוקטיבי וקל של מכירות, שירות לקוחות, פרויקטים וכספים.

למידע נוסף

Copyright © 2017 Managesoft Partners. All Rights Reserved