HE
EN

תחזוקת מכונות

תחזוקה מונעת

כמה פעמים המכונה לא עבדה ופועלים לא ידעו מה לעשות? התחזוקה באה תמיד כתיקון? קו היצור לא פועל במיטבו כבר זמן מה?
איך אפשר למנוע בזבוז ולהגדיל פוריות של המכונות?

למידע נוסף

IoT

IoT

אינטרנט של הדברים שלך. חבר את המכשירים וציוד ההיקפי בארץ ובעולם לניטור מרחוק.

שפר את האמינות של נכסי החברה המרוחקים ע"י אחזקה מונעת בזמן.

למידע נוסף

Copyright © 2017 Managesoft Partners. All Rights Reserved