HE
EN

האינטראנט הנייד וחכם שלכם

הסביבה שלנו נעשית יותר דינאמית ואנו חייבים להסתגל למצב ולהתאים את ניהול העסק לשקף את העובדה. באם מנהל הייצור חייב לגשת למערכת מהטאבלט שלו ברצפת יצור, או מנהל המחסן לתת אישור למסירת הסחורה כאשר הוא מחוץ למשרד, SharePoint עוזר לנו לפרוץ את גבולות המשרד הפיזי ולהיות יעילים בכל מקום ובכל השעה הנדרשת.
SharePoint מעצימה אנשי צוות להיות יותר פרודוקטיביים ולעבוד עם שיתוף הפעולה המירבי, ללא אילוצים שהגבילו אותנו בעבר.
 

אתרים פנים-ארגוניים

השיתוף החכם בצוות, מחלקה או אזור, פשוט ויעיל

ניהול מסמכים ומדיה אונליין, מכל מקום 24/7

 

למידע נוסף

המשרד הדיגיטלי

הארכיון המרכזי הדיגיטלי

בעידן הדיגיטלי אין טעם להמשיך את המסורת של ניהול התהליכים בצורה ידנית. המערכת הממוחשבת יודעת לעשות את זה יותר טוב מאיתנו...

 

למידע נוסף

Copyright © 2017 Managesoft Partners. All Rights Reserved